logo

P1010350 breed.jpg

Dorpskrant Meterik

Dorpskrant

Wilt u een oudere editie van Dorpskrant Meterik bekijken klik dan hier

Online

We hebben 182 gasten online

Login

Inhoudsopgave
Home
verslag19april
samenstellingdorpsraad
oudernieuws
Alle pagina's
Dorpsraad Meterik en haar werkgroepen willen de leefbaarheid in Meterik behouden en verbeteren.
Met de nieuwe werkwijze wil de dorpsraad het aantrekkelijker maken voor betrokken inwoners om deel te nemen in een werkgroep of in een project van een werkgroep.

 
De nieuwe dorpsraad vanaf april 2018.
Per april 2018 heeft de dorpsraad van Meterik een nieuwe samenstelling en een nieuw dagelijks bestuur. Ook worden er wat wijzigingen in de werkwijze van de dorpsraad doorgevoerd.
 
Dorpsraad en werkgroepen
Al een aantal jaren functioneren een aantal werkgroepen onder de dorpsraad. Een werkgroep houdt zich bezig met een bepaald aspect van de Meterikse samenleving. Zo kennen we bijvoorbeeld een werkgroep openbare ruimte die zich o.a. bezighoudt met het verfraaien van het openbaar groen en speeltuinen. In een werkgroep zitten naast een dorpsraadlid inwoners die graag de handen uit de mouwen steken om een concrete bijdrage te leveren aan de Meterikse gemeenschap.  
Nieuw is dat de werkgroepen een grotere zelfstandigheid krijgen. Binnen de dorpsraad zal vooral afstemming tussen activiteiten van de werkgroepen plaatsvinden en worden kaderafspraken gemaakt  over in te zetten gelden en te behalen resultaten. Werkgroepen doen voorstellen welke activiteiten ze willen oppakken, maken een plan van aanpak en voeren ze uit binnen de afgesproken kaders.  
De volgende werkgroepen functioneren nu:
·       werkgroep sociaal ( inloopmiddag, dorpsverbinders, werken aan sociale cohesie Meterik)
·       werkgroep openbare ruimte ( groen, speeltuinen en onderhoud openbare ruimte)
·       werkgroep wonen en dorpsontwikkeling (ontwikkeling woningbouw, weg- en fietspaden)
·       werkgroep communicatie ( dorpskrentje, website, Facebookpagina)
 
Zin om mee te doen?
Wil je ook jouw talent en ervaring inzetten voor Meterik of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op. Dat kan via de mail Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. . Natuurlijk mag je ons ook persoonlijk benaderen of kom eens langs bij de vergadering van de dorpsraad. Volg onze Facebookpagina om niets meer te missen.
 
Overzicht leden van de dorpsraad met hun aandachtsgebied.

Mathieu Tacken Voorzitter en lid werkgroep sociaal
Martin van den Homberg Secretaris en penningmeester
Paul de Koning Vice-voorzitter
Frans Janssen Lid dorpsraad en lid werkgroep Openbare Ruimte
Ton Hendriks Lid dorpsraad en lid Wonen en dorpsontwikkeling
Karin Reijnders Lid dorpsraad en lid werkgroep Communicatie
Jolanda van Helden Lid dorpsraad en lid van werkgroep communicatie
   
Linda Thielen Notuliste
Sjaak Jenniskens Adviseur dorpsraad en lid gemeenteraad
 
 

#2 Hoofdpunten voorlopige notulen, d.d. 19 april 2018
Inventarisatie verkeersveiligheid en –situaties in Meterik
Jullie hebben veel verkeerssituaties, waarover jullie je zorgen maken aan ons doorgegeven. Dank daarvoor.

We hebben deze geïnventariseerd en mede gebruikt om dit onderwerp in de dorpsraadvergadering te bespreken. Een aantal situaties hadden al onze aandacht en daarover is al overleg met de gemeente. De dorpsraad wil o.a. zaken die met verkeersveiligheid en –onderhoud te maken hebben met voorrang oppakken. De werkgroep Openbare Ruimte zal daarvoor een plan van aanpak maken.

Let voor verdere ontwikkelingen op berichten in ’t Krèntje en op onze FB-pagina