logo

P1010334 breed.jpg

Dorpskrant Meterik

Dorpskrant

Wilt u een oudere editie van Dorpskrant Meterik bekijken klik dan hier

Online

We hebben 25 gasten online

Login

Inhoudsopgave
Home
verslag19april
samenstellingdorpsraad
oudernieuws
Alle pagina's

Verslagen van de openbare dorpraad vergaderingen.
Elke maand vergadert de Dorpsraad en bespreekt zaken, die misschien u ook aangaan.
Wat er wordt besproken en wat de plannen zijn voor de toekomst kunt u teruglezen in de vergaderverslagen. U bent ook altijd welkom om een vergadering bij te wonen en uw vragen te stellen. Heeft u een vraag of probleem, maar kunt u niet aanwezig zijn tijdens een vergadering? Mail uw vraag dan naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.
De verslagen van de dorpsraadvergaderingen kunt u hier online teruglezen:
"Verslagen"Bericht/oproep uit 't Krentje van 18-10-2018:
Wie komt de redactie van ’t Krèntje versterken?
Vind je het leuk om een bijdrage te leveren aan ’t Krèntje, meld je dan aan!
Het Krèntje wordt op maandag gemaakt. In de praktijk betekent het dat je meestal 1 maandagavond (soms 2) per maand meehelpt met het samenstellen van ’t Krèntje. Maar als je liever achter de schermen werkt, bijvoorbeeld door het knippen van mooie foto’s, het schrijven van een redactioneel artikel over Meteriks heden of verleden of de bezorging coördineert dan kan dat ook.
We vergaderen meestal twee keer per jaar.
Lijkt het je leuk om mee te helpen of wil je meer informatie, neem dan contact op met Mat van Rijswick, Mischa Vissers, Rik Verbong, Marjo Jacobs, Annie van Rengs of Mariet Bakker.
Je kunt ook een mailtje sturen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. .
Doen! Je bent van harte welkom!
Zie ook: Redactielid gezochtAandachtspunten openbare ruimte Meterik zoals gepresenteerd tijdens de Dorpsraadvergadering van 21 juni

Naar aanleiding van de bijeenkomst op 13 maart, waarin gevraagd werd om ideeën voor de invulling van het terrein van de huidige basisschool, zijn enkele groepen aan het werk gegaan. Uitganspunt daarbij was dat het gebouw gesloopt zal worden.
Een van de ideeën was de ruimte aan te kleden als een groen dorpsplein, waar jong en oud fijn kunnen vertoeven, met mogelijkheden voor het organiseren van bijvoorbeeld concerten en toneeluitvoeringen.
Een leuk plan, maar bij nader inzien moesten we concluderen dat het niet haalbaar zal zijn. Aanleg is kostbaar, zeker omdat er ook allerlei voorzieningen aangebracht moeten worden om evenementen te kunnen organiseren. Er is immers geen horeca in de buurt.
Daarnaast zal het onderhoud volledig door vrijwilligers gedaan moeten worden. Het is nu soms al moeilijk om voldoende mensen bijeen te krijgen als er wat gedaan moet worden.
Daarom hebben we gekeken naar andere mogelijkheden om in die omgeving toch een soort ontmoetingsplek te maken, in combinatie met eventuele woningbouw op het terrein.
Omdat er meer zaken spelen in de openbare ruimte leek het ons verstandig een totaalplan te maken van alle zaken die nu of op termijn aangepakt moeten worden. Daarmee voorkomen we dubbel werk en lopen we niet het risico dat projecten elkaar bijten.
De volgende hoofdpunten maken deel uit van het plan:
-        De aanplant vóór het kerkhof aanpassen en daar een rustige zit-/ontmoetingsplek maken. Het groen vóór en op het kerkhof met elkaar verbinden, zodat er toch een parkachtig geheel ontstaat.
-        Het geplande multifunctioneel speelveld zou in die omgeving ook een plek kunnen krijgen, maar dat is afhankelijk van de verdere ontwikkeling van het terrein. We zoeken nog naar mogelijke alternatieve plaatsen. Ideeën daarvoor zijn welkom
-        Het kerkplein herinrichten om parkeren efficiënter te maken.
-        Het beeld van de 3 vrouwen verplaatsen naar de ingang van het MFC. Daar hoort het in feite thuis omdat het symbool staat voor de verbondenheid van het dorp. Daarbij meteen het parkeren van fietsen anders inrichten en de ingang van het MFC wat meer aanzien geven.
-        Mogelijke plaatsen voor aanleg van extra parkeerplaatsen zijn:
·       bij speeltuin achter MFC
·       bij gymzaal (5 extra plaatsen reeds gerealiseerd)
·       vóór het kerkhof
·       trapveldje bij Crommentuynstraat
·       bij volkstuinen Jan Drabbelsstraat
-        Veiligheid voetgangers verbeteren, onder andere door oversteekplaatsen te maken bij de kerk en de gymzaal omdat het voetpad aan de zuidkant van de Sint Jansstraat te smal is en niet verbreed kan worden.
-        Bij bomen die overlast geven zal per boom gekeken worden naar mogelijke oplossingen. Alleen als het niet anders kan zullen bomen gerooid worden.
-        Wateroverlast denken we te kunnen voorkomen door de drempels bij de gymzaal weg te halen. Het water kan dan via de Sint Jansstraat en de Donkstraat naar de Kabroekse beek.  Als de drempels weggehaald worden zullen er andere snelheidsremmende maatregelen moeten worden getroffen.
De komende tijd zullen we gaan bepalen of, en zo ja, op welke termijn de diverse projecten uitgevoerd kunnen worden. Aanvullende opmerkingen en ideeën blijven welkom.
 


Dorpsraad Meterik en haar werkgroepen willen de leefbaarheid in Meterik behouden en verbeteren.
Met de nieuwe werkwijze wil de dorpsraad het aantrekkelijker maken voor betrokken inwoners om deel te nemen in een werkgroep of in een project van een werkgroep.

 
De nieuwe dorpsraad vanaf april 2018.
Per april 2018 heeft de dorpsraad van Meterik een nieuwe samenstelling en een nieuw dagelijks bestuur. Ook worden er wat wijzigingen in de werkwijze van de dorpsraad doorgevoerd.
 
Dorpsraad en werkgroepen
Al een aantal jaren functioneren een aantal werkgroepen onder de dorpsraad. Een werkgroep houdt zich bezig met een bepaald aspect van de Meterikse samenleving. Zo kennen we bijvoorbeeld een werkgroep openbare ruimte die zich o.a. bezighoudt met het verfraaien van het openbaar groen en speeltuinen. In een werkgroep zitten naast een dorpsraadlid inwoners die graag de handen uit de mouwen steken om een concrete bijdrage te leveren aan de Meterikse gemeenschap.  
Nieuw is dat de werkgroepen een grotere zelfstandigheid krijgen. Binnen de dorpsraad zal vooral afstemming tussen activiteiten van de werkgroepen plaatsvinden en worden kaderafspraken gemaakt  over in te zetten gelden en te behalen resultaten. Werkgroepen doen voorstellen welke activiteiten ze willen oppakken, maken een plan van aanpak en voeren ze uit binnen de afgesproken kaders.  
De volgende werkgroepen functioneren nu:
·       werkgroep sociaal ( inloopmiddag, dorpsverbinders, werken aan sociale cohesie Meterik)
·       werkgroep openbare ruimte ( groen, speeltuinen en onderhoud openbare ruimte)
·       werkgroep wonen en dorpsontwikkeling (ontwikkeling woningbouw, weg- en fietspaden)
·       werkgroep communicatie ( dorpskrentje, website, Facebookpagina)
 
Zin om mee te doen?
Wil je ook jouw talent en ervaring inzetten voor Meterik of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op. Dat kan via de mail Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. . Natuurlijk mag je ons ook persoonlijk benaderen of kom eens langs bij de vergadering van de dorpsraad. Volg onze Facebookpagina om niets meer te missen.
 
Overzicht leden van de dorpsraad met hun aandachtsgebied.

Mathieu Tacken Voorzitter en lid werkgroep sociaal
Martin van den Homberg Secretaris en penningmeester
Paul de Koning Vice-voorzitter
Frans Janssen Lid dorpsraad en lid werkgroep Openbare Ruimte
Ton Hendriks Lid dorpsraad en lid Wonen en dorpsontwikkeling
Karin Reijnders Lid dorpsraad en lid werkgroep Communicatie
Jolanda van Helden Lid dorpsraad en lid van werkgroep communicatie
   
Linda Thielen Notuliste
Sjaak Jenniskens Adviseur dorpsraad en lid gemeenteraad

 
 

#2 Hoofdpunten voorlopige notulen, d.d. 19 april 2018
Inventarisatie verkeersveiligheid en –situaties in Meterik
Jullie hebben veel verkeerssituaties, waarover jullie je zorgen maken aan ons doorgegeven. Dank daarvoor.

We hebben deze geïnventariseerd en mede gebruikt om dit onderwerp in de dorpsraadvergadering te bespreken. Een aantal situaties hadden al onze aandacht en daarover is al overleg met de gemeente. De dorpsraad wil o.a. zaken die met verkeersveiligheid en –onderhoud te maken hebben met voorrang oppakken. De werkgroep Openbare Ruimte zal daarvoor een plan van aanpak maken.

Let voor verdere ontwikkelingen op berichten in ’t Krèntje en op onze FB-pagina