Tel: 06-54951201                            info@dorpsraadmeterik.nl

 

Algemene informatie Dorpsraad

In elke kern in de gemeente Horst aan de Maas functioneert een dorps- of wijkraad, die fungeert als klankbordgroep voor het gemeentebestuur, zo ook in Meterik.

Wat doet de Dorpsraad zoal?

De dorpsraad is allereerst adviesorgaan van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Horst.

Voor de inwoners zijn we aanspreekpunt naar de gemeente toe voor alle zaken die Meterik betreffen.

We informeren de inwoners over nieuwe ontwikkelingen betreffende het dorp door middel van berichten in ’t Krentje, via onze Facebookpagina en de website van de dorpsraad.

Concrete doorlopende bezigheden van de Dorpsraad zijn onder andere:

 • Beheer van de financiën die de gemeente beschikbaar stelt.
 • Uitvoeren/ondersteunen van projecten dit met behulp van de prioriteitsgelden, die de gemeente beschikbaar stelt, worden gefinancierd.
 • Bijhouden van de activiteitenkalender
 • Organisatie balgooien
 • Kerstbomen plaatsen in centrum
 • Dorpsverbinders
 • Onderhoud Openbare ruimte
 • Beheer AED’s

Dorpsraad Meterik heeft de afgelopen jaren verschillende verbeteringen en aanvullingen in het dorp tot stand gebracht, zoals o.a. nieuwe parkeerplaatsen, een trottoir waar voorheen gras was, lantaarnpalen langs donkere wegen, gras laten inzaaien op een braakliggend terrein, en niet te vergeten inspraak bij de herinrichting van ons centrum.

Medio 2011 is het initiatief genomen om een dorpskrantje voor verenigingsnieuws etc. te laten verschijnen.
Op 1 september 2011 is de eerste editie gedrukt en het krantje voorziet sindsdien in een grote behoefte.

In 2012 zijn twee “ommetjes” gerealiseerd. Daarmee is Meterik twee leuke wandelroutes rijker geworden die zowel voor de eigen inwoners als voor toeristen en mooie kijk geven op het dorp en de omgeving.

De dorpsraad vergadert tien keer per jaar. Alle zaken die betrekking hebben op ons dorp komen dan aan de orde. We zijn het aanspreekpunt naar de gemeente toe. De vergaderingen zijn openbaar, en belangstellenden zijn altijd welkom en kunnen ook punten ter bespreking inbrengen.

Eenmaal per jaar bezoekt het college van B&W onze vergadering om onze aandachtspunten te bespreken.

Daarnaast neemt de dorpsraad deel aan het dorpsradenoverleg waar ervaringen worden gedeeld tussen de diverse dorps- en wijkraden van de gemeente Horst aan de Maas.

De aanpak van diverse zaken wordt besproken. In veel dorpen speelt immers dezelfde problematiek.

Dorpsraad Meterik en haar werkgroepen willen de leefbaarheid in Meterik behouden en verbeteren.

De Dorpsraad heeft als doelstelling de leefbaarheid van de gemeenschap te verbeteren. Daarvoor is input vanuit de gemeenschap onmisbaar. Zo is er in 2014 middels een enquête een inventarisatie gedaan om te kijken wat er leeft binnen de gemeenschap welke onderwerpen aangepakt zouden moeten worden om de leefbaarheid te verbeteren. Vandaaruit zijn er een aantal dingen gerealiseerd en zijn er plannen gemaakt voor de toekomst. Dit gebeurt onder andere in de werkgroepen binnen de dorpsraad.

Dorpsraad en werkgroepen

Al een aantal jaren functioneren een aantal werkgroepen in/onder de Dorpsraad.

Een werkgroep houdt zich bezig met een bepaald aspect van de Meterikse samenleving. Zo kennen we bijvoorbeeld een werkgroep openbare ruimte die zich o.a. bezighoudt met het verfraaien van het openbaar groen en speeltuinen.

In een werkgroep kunnen naast een dorpsraadlid ook inwoners zitten die graag de handen uit de mouwen steken om een concrete bijdrage te leveren aan de Meterikse gemeenschap.  
De werkgroepen hebben een grote zelfstandigheid. Binnen de Dorpsraad zal vooral afstemming tussen activiteiten van de werkgroepen plaatsvinden en worden kaderafspraken gemaakt  over in te zetten gelden en te behalen resultaten. Werkgroepen doen voorstellen welke activiteiten ze willen oppakken, maken een plan van aanpak en voeren ze uit binnen de afgesproken kaders.  


De Dorpsraad bestaat nu uit de volgende werkgroepen:

 • werkgroep sociaal (inloopmiddag, dorpsverbinders, werken aan sociale cohesie Meterik)
 • werkgroep openbare ruimte ( groen, speeltuinen en onderhoud openbare ruimte)
 • werkgroep wonen en dorpsontwikkeling (ontwikkeling woningbouw, weg- en fietspaden)
 • werkgroep communicatie ( Dorpskrentje, website, Facebookpagina)

Klik op de namen hierboven voor meer informatie over de diverse werkgroepen.

Zin om mee te doen?

Wil je ook jouw talent en ervaring inzetten voor Meterik of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op. Dat kan via de mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Natuurlijk mag je ons ook persoonlijk benaderen of kom eens langs bij de vergadering van de Dorpsraad. Volg onze Facebookpagina om niets meer te missen. Klik hier voor de Facebookpagina van Dorpsraad Meterik

De vergaderdata van de dorpsraad vind je in de Molenwiekagenda en hier

Overzicht leden van de Dorpsraad met hun aandachtsgebied:


Mathieu Tacken                     Voorzitter en lid werkgroep Sociaal; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Ton Hendriks                         Secretaris & lid Wonen en Dorpsontwikkeling; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Martin van den Homberg       Penningmeester; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Paul de Koning                      Vice-voorzitter; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Frans Janssen                       Lid dorpsraad en lid werkgroep Openbare Ruimte; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  
Karin Reijnders                      Lid dorpsraad en lid werkgroep Communicatie; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Jolanda van Helden               Lid en werkgr Communicatie; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Sjaak Jenniskens                   Adviseur Dorpsraad en lid Gemeenteraad; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

Hier vindt u verder nog de Privacyverklaring van Dorpsraaad Meterik