Tel: 06-54951201                            info@dorpsraadmeterik.nl

 

Nieuws 2021

 • 27-12-2021: Belangrijk bericht van de redactie van 't Krentje m.b.t. het abonnement. Zie: Abonnement 2022 
 • 24-12-2021: Namens de leden van de Dorpsraad: 
 • Kerst_Dorpsraad_2021_Krentje.png
 • 23-12-2021: Heb jij een goed idee voor het Trafohuisje bij de kerk? Om de nieuw te bouwen woningen bij het klooster van stroom te voorzien, is het nodig, dat er een nieuw trafohuis wordt gerealiseerd. De oude komt hierdoor leeg te staan. Enexis, de netwerkbeheerder, heeft aan de dorpsraad gevraagd wat hiermee te doen; slopen of een andere bestemming. Wij zouden het gebouw graag behouden. Vandaar dat we julie vragen om met een idee te komen, waar we het huisje straks voor zouden kunnen gebruiken. Heb je een idee, geef dit dan aan bij iemand van de dorpsraad of stuur een mailtje naar info@dorpsraadmeterik.nl. Doe dit voor 15 januari. Het beste idee belonen we met een VVV bon. Zie: Prijsvraag Trafohuisje 
 • 12-12-2021: Ontwikkelingen "Meteriks Veld 2": De werkgroep Wonen en Dorpsontwikkeling van de dorpsraad heeft overleg gehad met de gemeente. Uit dit overleg is gebleken dat de gemeente open staat voor particulier initiatief en CPO bouwen. De werkgroep wil als schakel tussen de gemeente en potentieel geïnteresseerde inventariseren wat de behoeftes zijn met als doel een optimale invulling van het toekomstige nieuwbouw plan. Hiervoor wil de werkgroep weten wie er interesse heeft in zelf bouwen in Meteriks Veld 2, alleen, dan wel in groepsverband. Kijk hier voor meer informatie en/of hoe u zich hiervoor kunt aanmelden: Meteriks Veld 2
 • 30-11-2021: Belangrijk bericht van Duurzaam Meterik over het aanvragen van een gratis Energie Prestatie Advies (EPA) voor uw koopwoning. Zie: Dorpsraad Meterik - Duurzaam Meterik
 • 19-11-2021: We willen jullie er nogmaals op attenderen dat we u, via de pagina Werkzaamheden centrumplan, zoveel mogelijk op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen rondom de werkzaamheden in het centrum van Meterik.
 • 25-10-2021: Uitgebreider verslag verkeersenquête. Zoals eerder reeds aangegeven, zoemen we in dit artikel nog verder in op de resultaten van de enquête over verkeer. Per gestelde vraag geven we hierbij de meest aangegeven antwoorden en adviezen. Zie: Uitgebreide uitkomsten verkeersenquête
 • 14-10-2021: De uitkomsten van de verkeers-enquête zijn bekend. Maar liefst 94 huishoudens hebben gereageerd op de enquête. Bij de formulieren die terugkwamen werden ook veel opmerkingen geplaatst en oplossingen aangedragen, wat aangeeft dat het probleem zich breed voordoet en ook erg leeft onder de inwoners. In het artikel (zie link) gaan we ook in op de meest genoemde overlast en problemen en de oplossingen en suggesties die iedereen genoemd heeft. Zie: Uitkomsten verkeers-enquête  
 • 07-10-2021: Mantelzorgdag 15 november; Binnenkort is weer de dag rondom Mantelzorg in de gemeente Horst aan de Maas. In Meterik organiseren wij deze dag op maandagmiddag 15 november 2021 in het MFC. Hoe ziet deze middag eruit? Voor wie is deze middag bedoeld? Lees er hier meer over en kijk hoe u zich kunt opgeven: Info mantelzorgdag
 • 27-09-2021: Woonwensen in beeld: De gemeente heeft aangegeven 1000 woningen te vergunnen in de komende jaren. Meterik heeft er daar 100 van toebedeeld gekregen. Als dorpsraad zijn we daar erg blij mee en de werkgroep wonen is daar al volop mee aan de slag. De gemeente wil graag via een enquête inzicht krijgen in de woonwensen om daarmee te kunnen sturen in de verdeling van de huizen wat betreft (sociale/vrij sector) huur of koop. Als dorpsraad ondersteunen we dit initiatief van harte. Als je plannen of wensen heb op woongebied vul de enquête dan a.u.b. in. Deze is digitaal. Lukt digitaal niet zo goed, dan hebben we ook een papieren versie. Stuur een mailtje of bel naar Ton Hendrix voor een papieren exemplaar. Mailen kan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Bellen kan naar tel.nr. is 06-54951201  Klik HIER voor het bericht van de gemeente Horst aan de Maas, waarin de link naar de enquête is te vinden. 
 • 01-09-2021: Infoavond Duurzaam Wonen in Meterik; De werkgroep Duurzaam Meterik wil inwoners informeren en inspireren. Op dinsdag 14 september organiseert de werkgroep Duurzaam Meterik een informatieavond duurzaam wonen en duurzame energie in gemeenschapshuis de Meulewiek. Tijdens deze avond kunnen deelnemers zich bij maximaal drie bedrijven/instanties laten informeren over het verduurzamen van hun woning en/of tuin. Lees er hier meer over: Info-avond Duurzaam Meterik
 • 26-07-2021: In het Krentje van 22-07-2021 is een enquête toegevoegd. Voor degene die het Krentje per ongeluk niet gekregen hebben, of die deze al met het oud papier meegeven hebben, is hier de enquête te downloaden: Informatiebrief en enquête zwaar verkeer Meterik
 • 02-07-2021: Miëterikse Kermis 2021
  Van 10 t/ m 12 juli staat de Miëterikse kermis gepland. Attracties, live muziek, DJ’s en een lekker koud pilsje. Het gaat weer gebeuren! Voor zondag en maandag is er feestplein opgesteld waarvoor toegangstickets zijn verplicht. Koop ze via www.ticketcrew.nl/tickets/meterikse-kermis-2021. LET OP: Hiervoor moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Voor meer informatie klik HIER of check de Facebookpagina van de Miëterikse Kermis: https://www.facebook.com/meteriksekermis
 • 01-06-2021: ????????????? ??????? ??????? ???? ????????.
  Deze week is de aannemer gestart met de werkzaamheden in het centrum. Als eerste komt de Crommentuijnstraat aan de beurt. Die krijgt een nieuwe asfaltlaag. Het is de bedoeling dat woningen voor de bewoners zo goed mogelijk bereikbaar blijven. Doorgaand verkeer is echter niet mogelijk. Vorige week is er nog overleg geweest tussen enkele ondernemers, Dorpsraad, en gemeente, over de omleidingsroutes. Toen is afgesproken dat duidelijk aangegeven wordt dat de bedrijven steeds bereikbaar zullen zijn. De meest recente detailtekeningen van het hele plan vindt u hier: Schets Crommentuijnstraat - splitsing Speulhofsbaan en Schets St. Jansstraat en kerkplein Kijk er eens goed naar. Zijn er vragen of opmerkingen dan kun je daar gerust mee komen. Tijdens de werkzaamheden is de toezichthouder van de gemeente geregeld aanwezig in de directiekeet achter de kerk. Die kan zo nodig ook een toelichting geven op het project.
   
 • 25-05-2021: Op de raadsagenda van 1 juni staat voor de tweede keer de vraag in te stemmen met de bouw van 8 woningen op de plek van de voormalige basisschool in Meterik. Een raadsmeerderheid kon de eerste keer niet instemmen met de bijdrage van de gemeente in de grondexploitatie. Inbreiding kost geld, is duurder als woningen bouwen in een weiland. Immers hier moet eerst de oude school met asbest verwijderd worden. Vanuit de Algemene Reserve Grondexploitatie wordt dit te kort aangevuld. Deze reserve wordt gevuld met meevallers in nieuwbouw projecten zoals bijv. het Meterikse Veld. Vanuit dit uitbreidingsplan, waar werkgroep Wonen (toen nog Kansrijk Meterik) ook hard aan getrokken heeft,  is een fors bedrag in deze reserve gestort. Bijzonder dus dat sommige partijen nu vraagtekens zetten bij het gebruiken van een derde deel van deze storting in een ander project in Meterik. Geld, opgebracht door investeringen in Meterik mogen nu toch gebruikt worden om een andere investering die verliesgevend is in Meterik mogelijk te maken. Politieke keuzes zijn soms moeilijk te begrijpen.
 • 24-05-2021: Planning werkzaamheden centrum Meterik. 
  Op maandag 31 mei begint aannemer HWC met de werkzaamheden in het centrum van Meterik. Het project wordt verdeeld in 5 fases die elkaar deels overlappen. Lees hier meer over de globale planning en de omleidingsroutes: Werkzaamheden centrum
 • 29-03-2021: Voorbereiding uitvoering centrumplan: bomen worden gerooid. Op Goede Vrijdag of net na Pasen zullen in opdracht van de gemeente de bomen worden gerooid die moeten wijken in verband met de uitvoering van het centrumplan. Het betreft een aantal bomen langs de Sint Jansstraat, de Crommentuijnstraat, en het Kerkplein. De betreffende bomen zijn al geblest. Het verkeer zal even hinder ondervinden van de werkzaamheden, die met groot materieel uitgevoerd worden. Vóór het rooien wordt gecontroleerd of er nesten zijn van beschermde vogelsoorten. Daarmee wordt voldaan aan de algemene zorgplicht conform de Wet natuurbescherming. Zoals tijdens de informatiebijeenkomsten meegedeeld is zullen te zijner tijd andere soorten bomen teruggeplaatst worden. Op dit moment is nog niet bekend wanneer gestart wordt met de uitvoering van het centrumplan. De aanbestedingsprocedure loopt nog tot medio april. Pas als de aannemer bekend is zal ook de planning gemaakt worden. Het project zal in elk geval in een aantal fases uitgevoerd worden, zodat niet het hele centrum in een keer open ligt.
 • 14-01-2021: Meterik schoon! We zijn gestart, doe jij ook mee?
  Afgelopen week hebben de deelnemers aan Meterik Schoon de materialen gekregen om aan de slag te gaan.
  Het blijkt dat er ook veel rommel, nauwelijks zichtbaar, her en der verscholen ligt in het gras of in een beek. Een vuilniszak is zo gevuld. Stoor jij je ook aan de rommel die her en der achtergelaten wordt. In het centrum in het buitengebied, fietspad, bossen overal wordt afval achtergelaten. Doe met ons mee! Zie: Meterik Schoon!
 • 01-01-2021: Dorpsraad Meterik wenst alle inwoners van Meterik het allerbeste voor het nieuwe jaar! 

                                          Nieuwjaarswens 2021