Tel: 06-54951201                            info@dorpsraadmeterik.nl

 

Voortgang werkzaamheden centrum 

Onder de Speulhofsbaan, tussen Crommentuijnstraat en Jan Drabbelsstraat, zijn inmiddels nieuwe rioolbuizen gelegd met een grotere diameter. De capaciteit van deze buizen is ruim voldoende om het hemelwater dat nog wel in het riool terecht komt snel af te voeren. Door de hoge grondwaterstand was bronbemaling nodig om de bouwput droog te houden. Dit heeft ook voor extra vertraging gezorgd.

Op dit moment worden daar de infiltratiekratten geplaatst. Naar verwachting is dat medio februari klaar. Dan kunnen de stratenmakers weer aan de slag om alles netjes af te werken. Tot slot worden ook de extra parkeerplaatsen aan de Jan Drabbelsstraat aangelegd.

Als alles volgens plan verloopt, en het weer niet tegenwerkt, hoopt men medio maart alles klaar te hebben.