Tel: 06-54951201                            info@dorpsraadmeterik.nl

 

Centrum Meterik geopend, met aandacht voor verkeersveiligheid

Zaterdag 23 april heeft wethouder Eric Beurskens met de onthulling van het bord “Welkom in ons mooie dorp Meterik” het nieuwe dorpscentrum officieel geopend. Het werk heeft door onvoorziene omstandigheden langer geduurd dan verwacht, maar het resultaat mag er zijn. Het ziet er allemaal goed uit en als dorpsraad zijn we er blij mee. Er zullen nog wel een aantal details moeten worden aangepakt.

Tevens is zaterdag het startsein gegeven voor de campagne “Veilig op weg”. Want een mooi centrum moet ook veilig zijn. Door middel van borden worden verkeersdeelnemers gewezen op de maximum snelheid van 30 km/uur die in het centrum van Meterik geldt. Als iedereen zich daar aan houdt dan kunnen we met z’n allen ook veilig genieten van onze dorpskern. Als onderdeel van deze campagne zijn ook 2 extra zebrapaden aangelegd, met name om de jeugd veilig te laten oversteken op hun route naar school: op de Crommentuijnstraat bij de Pastoor Notermansstraat en op de Schadijkerweg bij het Meteriks veld. De smileys die nu op de Crommentuijnstraat en Sint Jansstraat hangen zullen regelmatig op een andere plek worden geïnstalleerd.

Verder wordt binnenkort nog de maximum snelheid op de Crommentuijnstraat/Meteriksebaan verlaagd van 80 naar 60km/uur. We hopen dat het dan voor doorgaand verkeer minder aantrekkelijk wordt om via Meterik te rijden.

Met de huis aan huis verspreide flyers en sleutelhangers heeft iedereen kennis kunnen nemen van deze campagne. Aanwonenden van de invalswagen hebben ook stickers gekregen om op de afvalcontainers te plakken. Daarmee worden verkeersdeelnemers ook regelmatig gewezen op de geldende maximum snelheid.

Over een aantal weken willen we nog op grotere schaal aandacht besteden aan de verkeersveiligheid in ons centrum. Het zal duidelijk zijn dat we er allemaal samen aan bij moeten dragen om ons centrum veilig te houden. Dat kan alleen samen, bewoners en bedrijven.

Na de meivakantie zullen weer verkeerstellingen gedaan worden. Daarna kunnen we zien in hoeverre de aanpassingen in het centrum invloed hebben op de verkeersdruk. Met de gemeente is afgesproken om op basis van deze metingen te bekijken of er nog extra maatregelen nodig zijn en wat deze zouden kunnen zijn.

1            02        

 

02a           03

 

05         06

 

07      08

 

                         10