logo

P1010347 breed.jpg

Dorpskrant Meterik

Dorpskrant

Wilt u een oudere editie van Dorpskrant Meterik bekijken klik dan hier

Online

We hebben 23 gasten online

Login

Inhoudsopgave
Home
verslag19april
samenstellingdorpsraad
oudernieuws
Alle pagina's----------------------------------------------------------------------------------

Algemene informatie Dorpsraad

 

In elke kern in de gemeente Horst aan de Maas functioneert een dorps- of wijkraad. Die fungeert als klankbordgroep voor het gemeentebestuur.

De Dorpsraad heeft als doelstelling de leefbaarheid van de gemeenschap te verbeteren. Daarvoor is input vanuit de gemeenschap onmisbaar. Begin 2014 wordt middels een enquête weer een inventarisatie gedaan om te kijken wat er leeft binnen de gemeenschap welke onderwerpen aangepakt zouden moeten worden om de leefbaarheid te verbeteren.

Het gemeentebestuur verplicht zichzelf voor een aantal gemeentelijke aangelegenheden om advies te vragen aan de betrokken dorps- en wijkraden alvorens men een besluit neemt. Tevens zijn er in het verleden een aantal regels opgesteld waaraan de dorps- en wijkraden moeten voldoen.

Een van deze regels betreft het feit dat ze steeds voor een periode van 4 jaar geïnstalleerd worden. Deze periode van 4 jaar valt samen met de raadsperiode van de gemeenteraad.

Dorpsraad Meterik heeft de afgelopen jaren verschillende verbeteringen en aanvullingen in het dorp tot stand gebracht, zoals o.a. nieuwe parkeerplaatsen, een trottoir waar voorheen gras was, lantaarnpalen langs donkere wegen, gras laten inzaaien op een braakliggend terrein, en niet te vergeten inspraak bij de herinrichting van ons centrum.
Medio 2011 is het initiatief genomen om een dorpskrantje voor verenigingsnieuws etc. te laten verschijnen.
Op 1 september 2011 is de eerste editie gedrukt en het krantje voorziet sindsdien in een grote behoefte.
In 2012 zijn twee “ommetjes” gerealiseerd. Daarmee is Meterik twee leuke wandelroutes rijker geworden die zowel voor de eigen inwoners als voor toeristen en mooie kijk geven op het dorp en de omgeving.

De dorpsraad vergadert acht tot tien keer per jaar. Alle zaken die betrekking hebben op ons dorp komen aan de orde. We zijn het aanspreekpunt naar de gemeente toe. De vergaderingen zijn openbaar, en belangstellenden zijn altijd welkom en kunnen ook punten ter bespreking inbrengen.

Eenmaal per jaar bezoekt het college van B&W onze vergadering om onze aandachtspunten te bespreken.

Ook is er eenmaal per jaar een vergadering waarvoor speciaal de Meterikse verenigingen uitgenodigd worden.

Daarnaast zijn er diverse bijeenkomsten met andere dorpsraden uit de gemeente. Daar worden ervaringen uitgewisseld over de aanpak van diverse zaken. In veel dorpen speelt immers dezelfde problematiek.

 

Wat doet de dorpsraad zoal?

De dorpsraad is allereerst adviesorgaan van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Horst.

Voor de inwoners zijn we aanspreekpunt naar de gemeente toe voor alle zaken die Meterik betreffen.

We informeren de inwoners over nieuwe ontwikkelingen betreffende het dorp door middel van een periodiek te verspreiden nieuwsbrief.

Concrete doorlopende bezigheden van de Dorpsraad zijn onder andere:

  • Verzorgen van de in- en uitgaande post
  • Beheer van de financiën die de gemeente beschikbaar stelt
  • Bijhouden van de activiteitenkalender
  • Archief bijhouden
  • Het bezoeken van recepties, openingen, en dergelijke waarvoor de Dorpsraad een uitnodiging heeft ontvangen
  • Organisatie balgooien
  • Kerstbomen plaatsen in centrum